VİTREORETİNAL CERRAHİ

Vitreoretinal cerrahi birimi, vitreus ve retina ile ilgili hastalıkların cerrahisi ile ilgilenir.
Bu birimde en sık takip edilen hasta grubu;
Diabetik retinopati, makulopati
Retina dekolmanı

* Katarakt cerrahisi komplikasyonu
* Göz travmaları
* Makular hole (görme merkezinde delik)
* Makular dejenerasyon, makula translokasyonu
* Retinanın vaskuler hastalıkları; retinal ven-arter tıkanıklıkları

Vitreoretinal cerrahi biriminde güncel, dünyada en son uygulanmakta olan modern cerrahi yöntemler, teknoloji ile birleştirilmiştir. Geniş açılı görüntüleme sistemlerinin yetersiz kaldığı hastalıklarda gerektiğinde endoskopik vitreoretinal cerrahi operasyonları uygulanabilmektedir.

Vitreoretinal cerrahi biriminde operasyonlarda genellikle sınırlı uyuşturma tercih edilmektedir, ortalama bir saat süren operasyon sonrasında hastalar çoğunlukla ameliyat günü taburcu edilerek ayaktan takip edilmektedir.

Vitreoretinal cerrahi biriminde takipler çok önemlidir, komplike olgularda ek olarak birtakım spesifik ve terapötik tetkiklere başvurulur;

Fundus floresein anjiografi (FFA)
Indocyanine green anjiografi (ICG)
Ultrason
RTA (retinal thickness analyzer)
Mikroendoskopik muayene

Cerrahi yaklaşım gereken glokom hastaları için mikroendoskopik siklofotokoagulasyon yine vitreoretinal birim tarafından uygulanmaktadır.

Retina muayenesi nasıl yapılır?
Vitreoretinal cerrahi biriminde takip edilen hastaların muayene için en az yarım saat vakit ayırmaları gereklidir. Bu sürenin bir bölümü muayene sırasında harcanırken, büyük bir kısmı da göz bebeğinin damla ile büyütülmesi için beklemek ile geçmektedir. Bazı hastalarda göz bebeğinin büyümesi için ekstra zaman gerekir. Retina muayenesine ek olarak tanısal amaçlı tetkik (ultrason, fundus anjiografisi, retina kalınlık analizatörü gibi) gerektiğinde ise muayene süresi biraz daha uzayacaktır. Özet olarak retina biriminde muayene beklenenden daha uzun sürebilecek bir muayenedir, sabırlı olmak daha sağlıklı bir sonuca ulaşmanız açısından gereklidir.

Retina birimindeki muayene sırasında, takip edilen prosedür; görme keskinliğinin değerlendirilmesi, biyomikroskopta ön segment muayenesi, göz tansiyonu, damla uygulanarak göz bebeğinin büyümesi için bekleme ve retina muayenesidir.

Retina muayenesi sırasında çok yoğun ışık demetini hissedeceksiniz, sabırlı olmanız, toleransınız ve doktor ile iletişiminiz, muayeneyi kolaylaştıracak ve daha sağlıklı bir değerlendirme sağlayacaktır.

Vitreoretinal cerrahiler ekip ve ekipman olarak üst düzey cerrahiler olup ancak üst düzey hastanelerde yapılabilmektedir.

Vitreoretinal Cerrahi Nedir?
Vitreoretinal cerrahi gözün arka kısmında bulunan jel kıvamındaki maddenin (vitreus) alınması ve retinadaki problemlere cerrahi olarak müdahale etmeyi sağlayan bir girişimdir.

Hangi Hastalıklarda Uygulanır?
En sık endikasyonları arasında diabetik retinopati, retina dekolmanı, vitreus kanamaları, maküla deliği sayılabilir.

Nasıl Uygulanır?
Lokal yada genel anestezi altında gerçekleştirilebilen vitreoretinal cerrahi yaklaşık 90 ila 120 dakika arasında sürmektedir. Dikişli ya da dikişsiz olarak uygulanabilen bu cerrahide göz duvarında açılan yaklaşık 0,5 mm'lik 3 adet kesi yerinden gözün arka tarafına ulaşılmaktadır. Göz içindeki jel (vitreus) dakikada 5000 adet kesi yapabilen bir probla temizlendikten sonra retinadaki problemin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunulur. Cerrahi esnasında gözün içerisine serum, gaz ya da silikon yağı yerleştirilmekte ve bazen ameliyat sonrasında hastaların bir süre belirli bir pozisyonda yatmaları istenebilmektedir. Göz içine gaz yerleştirilen olguların gaz emilinceye kadar uçak ile seyahat etmeleri sakıncalıdır. Silikon yağı yerleştirilen hastalarda bir müddet sonra silikon yağını çıkarmak gerekmektedir.

Başarı Şansı Nedir?
Bu operasyonun başarı şansını belirleyen en önemli faktör retinadaki problemin tipi ve ağırlık derecesidir. Görmenin düzelmesi uzun süre alabilir, düzelme tam olmayabilir. Bazı olgularda birden fazla girişim gerekebileceği bilinmelidir.