RETİNA

HAYAT HASTANESİ GÖZ KLİNİĞİ RETİNA BİRİMİ

Retina gözümüzün  arkasında yerleşik soğan zarı gibi bir dokudur. Gözü bir fotağraf makinası gibi düşünürsek retina  film/sensor tabakasıdır. Kornea, göz bebeği, lensden ve göz içi sıvısından  geçerek retinaya düşer buradaki ışığa duyarlı hücreler ışığı elektrik enerjisine çevirir.Bu elektrik enerjisi  optik sinir vasıtası ile beyne taşınır. Beynimize taşınan bu elektriksel enerji ile görüntü oluşur.

Makula (sarı nokta): Retinanın tam merkezinde yer alan asıl görmeyi sağlayan anatomik kısımdır.

Vitreus: Göz içini dolduran saydam jel kıvamında sıvıdır. Görevi gözün ön ve arkasındaki dokuları yerinde tutmak  bunu yaparkende saydamlığını korumaktır.

YAYGIN GÖRÜLEN RETİNA HASTALIKLARI

MAKULA DELİĞİ:

Makulanın tam ortasında tam kat delik oluşmasıdır. Merkezi görme kaybına neden olur. Genelde altmışlı yaşlarda oluşur. Göz içini dolduran sıvı (vitreus) ilerleyen yaşla bozulmaya uğrar retinaya yapışma yerlerinden ayrılır.makula kısmında ayrışmanın düzgün olmaması ve kalan artık vitreusun çekinti yapmasıyla  makulanın merkezinde delik oluşur. Delik oluşumu ani değildir. Önce çekinti ile görüntülerde çarpıklaşma başlar. Çekinti devam ettiğinde yerinden problemsiz kopabilir yada deliğe neden olabilir.

 Hastanemizde yapılan makula deliği ameliyat öncesi ve sonrası oct görünümü.

Makula  deliğinin tek tedavisi cerrahidir.Artık hücreler ,çekinti yapan zarlar temizlenir. Göz içine  bir ay kadar kalan gaz verilerek deliğin kapanması sağlanır. Ameliyat sonrası hastaların yüzü yere paralel şekilde istirahatleri gerekir. Genelde  7-10 gün içinde delik kapanır.

MAKULA ÖNÜ ZARI:

Makula önünde zarların büzüşmesiyle retinanın büzüşmesidir.Görme kaybı,bulanık görme yapar.Tedavisi vitrektomi ile oluşan zarların soyularak temizlenmesidir.

UÇUŞMALAR VE SİNEK GÖRME

RETİNA  YIRTIĞI

Retinanın altındaki tabakadan  ayrılarak yırtılmasıdır. Yırtığın kenarlarından göz içi sıvı girmesiyle retina dekolmanı oluşabilir. Sadece yırtık varlığında çevresindeki retina dokusuna laser uygulanarak nedbe dokusu oluşumu sağlanır.

RETİNA DEKOLMANI

Retina yırtığı içinden göz içi sıvı girmesi ve retinanın yerinden ayrılması ile oluşur. Görmeyi ciddi tehlikeye sokan bi durumdur. Acil  tedavi gerektirir. Tedavide vitrektomi yada dıştan yama ameliyatları yapmaktayız.

Seyrek olarak retina dekolmanı yırtıksızda oluşabilir


Kliniğimizde yırtıklı retina dekolmanı  tanısı ile vitrektomi  ameliyatı olmuş 65 yaşındaki hastamıza ait ameliyat önce ve sonrası  görüntüler.

DİABETİK RETİNOPATİ

Kontrolsüz ve uzun süreli diabet hastalarında retina damarlarında harabiyet oluşur.Bu harabiyete bağlı olarak  makulada sıvı toplanmasıyla ödem, göz içine kanamalar ile vitre içi kanama oluşur.

İleri hastalıkta retina önünde zar ve bantlar oluşarak normal anatomik yapıyı bozabilir.Diabetik retinopatinin erken evrelerinde laser ile tedaviyapmaktayız.Makula ödemi varsa göz içi enjeksiyonları tedavi planında yer almaktadır.ileri  seviyedeki hastalıkta vitrektomi ile göz içindeki kanama ve zar oluşumları temizlenmektedir.


Diabete bağlı retina hasarı ve laser yapılmış bir hastamıza ait resim.


54 yaşında diabete bağlı ağır retina hasarı, retina önünde yoğun zar oluşmuş hastanın resmi.


Aynı hasta vitrektomi ile ameliyat sonrası retina resmi. Hasta tekrar görmeye kavuşmuş durumda.

YAŞA BAĞLI SARI NOKTA HASTALIĞI

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve görme kaybına neden olan bir hastalıktır.
Kuru ve yaş olmak üzere İki tipi vardır. Yaş tipi daha tehlikeli olup göz içi ilaç enjeksiyonları ile tedavi gerektirir. Kuru tipinde vitamin desteği (ksanti ve lutein) ve izleme yapılmaktadır.

TRAVMAYA BAĞLI RETİNA VİTREUS  HASTALIKLARI

Delici ve künt travmalarda retina yırtılması,dekolmanı, göz içine kanama, optik sinir hasarı oluşabilmektedir. Bu durumların tedavisinde vitrektomi ameliyatı yapılmaktadır.

TANI YÖNTEMLERİ

OCT
Göz dokularının ayrıntılı şekilde incelemesine olanak sağlıyan teşhis yöntemidir.Işık ile tomografi yapılmaktadır.özellikle retina ve makulada mikron düzeyinde  görüntü elde edilir.Diabete bağlı makula ödemi,makula deliği,makula zarı,yaşa bağlı makula dejenerasyonu teşhis ve tedavi takibinde oldukça sık kullanmaktayız.

FFA-ANJİO
Damardan verile flurosein boyasının gözde geçişi sırasında mavi  ışıkla uyarılması ve resim çekilmesidir. Retinanın damarsal yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verir.Göz anjiosu olanların 48 saat güneşe çıkmaması gerekir.Alınan ilaçın böbrekle atılması için bol su tüketilmelidir.Cilt ve idrarın sararması  flurosein nedeniyledir.

PAKİMETRİ
Kornea kalınlığının ölçülmesidir.Glokom tanısında,kornea ameliyatlarında kullnılmaktadır.

TEDAVİLER

VİTREORETİNAL CERRAHİ
Gözün arka kısmının ameliyatır.Vitrektomi aleti ile yapılır.Bu aletler ileri teknoloji aletleridir.Alet uçları dakikada 5000 kez ileri geri hareket ederek kesicilik sağlamaktadır.Göze 3 yada 4  adet yaklaşık 1mm lik delikler delinerek yapılır.Eskiden 20G denilen teknikle yapılırken günümüzde 23 ve 25 G olarak daha küçük delikler kullanılmaktadır.Böylelikle yara iyileşmesi hızlanır,hasta konforu artar

Vitrektomi ameliyatını çoğu kez lokal anestezi  ve sedasyonla yapmaktayız.Ameliyat süresi tedavi edilen hastalıkla ilişkilidir ve 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilmektedir.

Vitrektomi hastalarını çoğukez aynı gün taburcu etmekteyiz.Tek gözlü,yaşlılık ,uzaktan gelme,gibi durumlarda bir gün hastanemizde yatırabilmekteyiz.

Ameliyat sonrası göz kapalı kalmakta ertesi gün ilaç damlatmaya başlanması gerekir.ameliyat sırasında gaz yada silikon verilmişse yüzü koyun yatış pozisyonu gerekmektedir.Bu durum retinanın yapışması ile ilgilidir ve 7-14 gün sürebilir.

Ameliyat sonrası genelde 1,3,10. Günlerde kontrol gerekir

MAKULA CERRAHİSİ

ARGON LASER

YAG LASER

OP.DR.YURDACAN DEMİR